Εntropia Radio | Μηχανισμός Αυτορρύθμισης

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ENTROPIA


entropia1[1]

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο Επάνω και στο Κάτω, στο φως και στη σκιά, στο αιώνιο και στο εφήμερο.

Η τέχνη δεν έχει σκοπό να σταματήσει το ρεύμα της ζωής. Μέσα σε ένα στενό όριο χρόνου και χώρου το έργο τέχνης συγκεντρώνει μια θεώρηση της ανθρώπινης κατάστασης και μερικές φορές σημαδεύει τα βήματα της εξέλιξης όπως κάποιος άνθρωπος που, ανεβαίνοντας τη σκοτεινη σκάλα ενός πύργου μεσαιωνικού, βεβαιώνει τον εαυτό του, μέσα από τις μεταβαλλόμενες απόψεις που προσλαμβάνει στιγμιαία απ'τα στενά παράθυρα, ότι φθάνει κάπου τελικά (Εντροπία και Τέχνη - Rudolf Arnheim).

Η έννοια της εντροπίας πρωτοεμφανίστηκε κατά τον 19ο αιώνα στον τομέα της θερμοδυναμικής, και προβλέπει την μετατροπή της ενέργειας σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύστημα, τη διάλυση κάθε οργάνωσης σε μια κατάσταση αταξίας και έλλειψης διαφοροποίησης.

Εμείς στο Entropia Radio διαφοροποιούμαστε και ρυθμίζουμε την εντροπία με τη μουσική και την τέχνη που εμποδίζουν την υπέρμετρη αύξηση της ενάντια στη νοοτροπία της "ελάχιστης προσπάθειας" που έχει περάσει στην κοινωνία, κόντρα σε κάθε σύστημα που αποσκοπεί στη μείωση της ικανότητας της να αντιδρά και που τελικά την οδηγεί στην υποταγή της και καλλιτεχνικά.

Κάθε ένας από μας που συμμετέχει σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό θα καταβάλλει έργο που είναι απαραίτητο για να εξισορροπήσουμε την εντροπία μας.

Πότε τάξη και πότε αταξία στο μυαλό και στην ψυχή και ρυθμιστής όλης μας της ζωής η μουσική, ένας μηχανισμός αυτορρύθμισης που παρέχει εξύψωση της οργανωτικής πολυπλοκότητας. Θα εισβάλλουμε στην καθημερινότητά σας και θα προσπαθήσουμε με τις επιλογές μας να είμαστε χορηγοί ρυθμιστές και της δικής σας εντροπίας.

Καλώς ορίσατε!